Eerste bijeenkomst leergang BovenBouw succesvol

De Noordelijke Regieraad Bouw introduceert BovenBouw: masterclasses voor bestuurders en topmensen uit de RO- en bouwwereld in Noord-Nederland. De  leergang wordt georganiseerd in samenwerking met Bouwend Nederland, MKB-Nederland Noord en VNO-NCW Noord.

Op 16 november vond de eerste bijeenkomst van de leergang BovenBouw plaats bij Bitter & Zoet te Veenhuizen. Deze werd geopend door Max van den Berg, voorzitter van de Noordelijke Regieraad Bouw en Commissaris van de Koningin in de provincie Groningen. Er was volop gelegenheid voor kennisuitwisseling in een netwerk op niveau, waarin vooral kennis en ervaringen zijn gedeeld door veel discussie. 

Dhr. Marc Calon (voorzitter koepel van woningcorporaties Aedes) daagde de deelnemers in een eerste sessie uit om met hem in debat te gaan over de professionaliseringslag waar de sector voor staat en waarom deze zo lang duurt. Vervolgens ging men in twee masterclasses in gesprek over een inhoudelijk thema of project, met als doel van elkaar te leren. 

15 maart vindt de volgende bijeenkomst van BovenBouw plaats. Nadere informatie volgt.