NOORDELIJKE REGIERAAD BOUW ACTUEEL
Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwsberichten van de NRB. Klik hier indien u in contact wilt komen.

Beëindiging activiteiten NRB

De Noordelijke Regieraad Bouw (NRB) heeft per augustus 2013 besloten haar activiteiten te beëindigen. In 2004 is de NRB opgericht door werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord en de voorlopers van de vereniging van bouw- en infrabedrijven Bouwend Nederland. Doel was om de dialoog binnen de sector weer op gang te krijgen na de vertrouwenscrisis als gevolg van de parlementaire enquête bouwnijverheid.

Voorzitter Max van den Berg:
'Als NRB kunnen we trots zijn op onze bijdrage aan “een gezonde, maatschappelijk transparante en innovatieve bouwsector in Noord-Nederland”. Zonder volledig te zijn, hecht ik er waarde aan om enkele zaken te benoemen waar de NRB een belangrijke rol bij heeft gespeeld:

-  Herstel van de dialoog na de bouwaffaire in 2004.
-  De  ontwikkeling van BrigID en wegbereiding voor TenderNed, zodat  elektronisch aanbesteden met veel minder administratieve rompslomp nu de norm is.
-  De brede implementatie van selectie op kwaliteit door middel van de “Economisch meest voordelige aanbieding”.
-  De aandacht voor scholing, arbeidsmarkt en sociale innovatie met o.a. de bijdrage aan de totstandkoming van het huidige Seaports Xperience Center in Delfzijl en de Eemshaven. 
-  De uitwisseling van good practises bij vele inspirerende bijeenkomsten, werkbezoeken over gebiedsontwikkeling en meer recent de masterclasses “Bovenbouw”.
-  De brede acceptatie inmiddels in de bouwkolom van het werken met BIM (digitale bouwinformatiemodellen), zodat klantgerichter wordt gebouwd met minder faalkosten.
-  De drukbezochte congressen over verduurzaming.
-  De indringende evaluatie van grote aanbestedingen (download hier het onlangs verschenen rapport over de Best Value aanpak van het Waterschap Noorderzijlvest).'

Veel van deze ontwikkelingen zijn zeker niet volledig uitgekristalliseerd of al tot volledige wasdom gekomen. De crisis in de bouw noopt tot versnelling in innovatie, maar ontneemt tegelijkertijd velen de adem en de tijd om vernieuwing te implementeren. Toch mogen we vaststellen dat de pionierende rol van de NRB op de gekozen thema’s in de noordelijke heeft gewerkt. Mochten er suggesties of ideeën zijn om de innovatie in onze regio verder aan te jagen in georganiseerde vorm, dan vernemen wij dat  graag. Neem dan s.v.p. contact op met Rolf Koops (secretaris van de stichting).

Evaluatie Best Value Procurement

De Noordelijke Regieraad Bouw heeft de evaluatie van twee Best Value Procurement aanbestedingen uitgevoerd van het Waterschap Noorderzijlvest uitgevoerd. Het betreft de projecten ‘RWZI Garmerwolde’ en de ‘Vispassages’. De Noordelijke Regieraad heeft deze evaluatie uitgevoerd op gezamenlijk verzoek van inschrijvers én aanbestedende dienst.

De evaluatie heeft laten zien dat marktpartijen en opdrachtgevers bereid zijn om op professionele wijze met elkaar te kijken naar wat goed ging en wat de volgende keer beter zou kunnen. Wij zien daarin een enthousiasme en bereidheid om leermomenten te delen en feedback te geven, een proces dat wat ons betreft in Nederland vaker ingezet zou kunnen worden rondom aanbestedingen.

Als Noordelijke Regieraad Bouw hopen wij met deze evaluatie een bijdrage te hebben geleverd aan één van onze doelstellingen: het delen van kennis en ervaringen op het gebied van aanbestedingen van grote infrastructurele projecten, zodat voorkomen kan worden dat fouten in het proces zich onnodig herhalen. Zeker omdat de wijze waarop beide aanbestedingen zijn uitgevoerd volgens de Best Value Procurement methodiek, denken wij dat de Noordelijke Regieraad Bouw hiermee in een actuele behoefte voorziet en een handreiking vormt voor zowel opdrachtgevers, adviseurs als ondernemers die met deze wijze van aanbesteden aan de slag gaan.

Download hier het volledige rapport.

Meters gemaakt in 'bestuurlijke bereikbaarheid' DBFM light

In samenwerking met Groningen Airport Eelde, Dura Vermeer en Twynstra Gudde organiseerde Noordelijke Regieraad Bouw op 19 juni 2013 een masterclass BovenBouw Special over Groningen Airport Eelde met als titel 'Meters maken in regionale bereikbaarheid DBFM-light'.

Meters zijn er gemaakt...
Kennisdeling en reflectie over een actueel bestuurlijk vraagstuk stonden centraal: hoe kan DBFM 'eenvoudiger' en daarmee ook een uitkomst bieden voor gemeentelijke (provinciale) projecten? Resultaat van de ochtendsessie was een leerzame discussie, waarbij meters zijn gemaakt in de 'bestuurlijk-regionale bereikbaarheid' van innovatieve contractvormen als DBFM-light. Via deze weg willen wij graag alle deelnemers bedanken voor hun inbreng tijdens deze waardevolle discussie-bijeenkomst.

Download hier het verslag:Achtergrond
De noordelijke regio kent een ambitieuze investeringsagenda op het gebied van verkeer en vervoer in een tijd die vraagt om het efficiënt benutten van middelen en de huidige infrastructuur. Groningen Airport Eelde laat zien dat PPS kansen biedt voor regionale projecten met een middelgrote omvang van 5 tot 50 miljoen. De aanleg van de baanverlenging, inclusief 10 jaar onderhoud, is met de innovatieve contractvorm DBFM light gerealiseerd. Dit biedt besparingen in aanleg en onderhoud, een hoge vooraf overeen gekomen beschikbaarheid van de luchthaven en het is aantoonbaar duurzamer dan het oorspronkelijke eigen ontwerp. Groningen Airport Eelde toont dat publiek private samenwerking niet enkel voor grote projecten als N31 en N33 is gemaakt, maar teruggebracht tot de essentie ook voor een project van 20 miljoen en een kleine organisatie tot een hogere prestatie leidt tegen lagere kosten.

Download hier de presentaties:
• Marco van de Kreeke en Chiel Stutterheim, directie Groningen Airport Eelde (download)
• Max van Heijst, adviseur PPS, Twynstra Gudde, betrokken bij de aanbesteding (download)
• Ronald Dirksen, directeur Concessies en gebiedsontwikkeling Dura Vermeer, tevens projectdirecteur voor de Baanverlenging Groningen Airport Eelde (download).


Werkbezoek gemeente Groningen: Paddepoel en Meerstad

De NRB heeft een werkbezoek gebracht aan Groningen. Tijdens dit werkbezoek gaf eerst René Asschert, programmaleider wonen van de gemeente Groningen, een presentatie over de gemeentelijke aanpak van jongerenhuisvesting.
Vervolgens is een bezoek gebracht aan Meerstad en is in het informatiecentrum van Meerstad tekst en uitleg gegeven door Jan Kleine, directeur projectbureau Meerstad en Robert Leverman, projectmanager gebiedsontwikkeling bij Bureau Meerstad. Download hier het verslag.

Strategische discussie over ontwikkeling opdrachtgeverschap

Dit voorjaar organiseerde de Noordelijke Regieraad Bouw haar 5e masterclass BovenBouw op donderdagmiddag 28 maart (wederom bij Bitter & Zoet in Veenhuizen). Met bestuurders en topmensen uit de noordelijke bouw- en infrawereld werd gediscussierd over de bestuurlijke dimensies als gevolg van de nieuwe aanbestedingswet.

Henk Kosmeijer (wethouder gemeente Tynaarlo), Ronald Dirksen (directeur Concessies en gebiedsontwikkeling Dura Vermeer) en Arend Ringenier (algemeen directeur Roelofs Groep) gingen met de aanwezigen in gesprek en deelden hun ervaringen. De discussie ging met name in op de consequenties van de nieuwe aanbestedingswet en de mogelijkheden voor bestuurders om invulling te geven aan maatschappelijke vraagstukken. Download hier het verslag.

Impressie BovenBouw


Kalender BovenBouw 2013

Ook in 2013 zal de Noordelijke Regieraad Bouw weer meerdere masterclasses 'BovenBouw' organiseren. De masterclasses zullen plaatsvinden bij Bitter & Zoet te Veenhuizen.
 
Hieronder vindt u de thema's, data en tijden voor 2013:
 
28 maart 2012, 12:30 - 17:00 uur
Strategische discussie: ontwikkeling opdrachtgeverschap en aanbestedingswet
 
20 juni 2013, 12:30 - 17:00 uur
PPS na Blauwe Stad, Tram: Do's & dont's aanbesteden voor Statenleden
 
14 november 2013, 12:30 - 17:00 uur
Wonen & ketenintegratie: rijksbeleid, good practices en de rol van corporaties

Geslaagde 4e bijeenkomst BovenBouw


Op 13 december vond de vierde bijeenkomst BovenBouw plaats met als thema:

'Nieuwe waardeketens in de Noordelijke Bouw'
Hoe organiseert u vernieuwing in de bouwkolom?


Klik hier voor een uitgebreide impressie en hier voor meer informatie over BovenBouw.

Werkbezoek Emmen

Op 24 september heeft de NRB een werkbezoek gebracht aan Emmen. In Emmen zijn veel grote ontwikkelingen gaande, zoals de nieuwbouw van de dierentuin en complexe infrastructurele werken in de binnenstad. Daarnaast is Emmen natuurlijk ook bezig met de verduurzaming van haar woningbestand en hebben zij beleid met betrekking tot aanbesteden dusdanig vormgegeven, dat veel werk onderhands op de markt gezet kan worden. Over al deze onderwerpen is de NRB bijgepraat en is ontstonden levendige discussies.

Klik hier voor het verslag als u meer wilt lezen over deze bijeenkomst.