Over de NRB

Noordelijke Regieraad Bouw stimuleert innovatie in de bouwkolom

De Noordelijke Regieraad Bouw (NRB) is in 2004 opgericht door werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord en de voorlopers van de vereniging van bouw- en infrabedrijven Bouwend Nederland. Doel was om de dialoog binnen de sector weer op gang te krijgen na de vertrouwenscrisis als gevolg van de parlementaire enquête bouwnijverheid. De NRB werkt nauw samen met de Landelijke Regieraad Bouw en de regionale Regieraden in andere delen van het land.

In de periode van 2004 tot 2007 is veel werk verzet. Toch is er nog het nodige te doen. Want het Noorden heeft hoge ambities op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid, economische ontwikkeling en ruimtelijke kwaliteit. De NRB richt zich met name op innovatie op vier gebieden:


Aanbesteden en samenwerken in de keten
Hierbij gaat het onder andere om nieuwe manieren van aanbesteden waarbij het niet uitsluitend draait om de laagste prijs. Zo levert het vaak voordelen op wanneer opdrachtgevers bij een aanbesteding eerdere ervaringen met aannemers laten meewegen.
    
Sociale innovatie
Hoe bied je nieuwe doelgroepen zoals deeltijdwerkers een perspectief in de bouw? Op welke wijze kan je ervoor zorgen dat de beeldvorming bij werkzoekenden beter overeenkomt met de werkelijkheid? Deze en andere vragen komen bij ‘sociale innovatie’ aan de orde. Een voorbeeldproject waar de NRB bij betrokken is, is het Seaport Experience Center. Dit informatiecentrum heeft als doel de Eemshaven en Havengebied Delfzijl te promoten.

Duurzaamheid
De NRB bevordert duurzaamheid in de bouw in samenwerking met initiatieven zoals Energy Valley. Daarnaast kan volgens de NRB de ontwikkeling van duurzaam vastgoed worden gestimuleerd door in de marketing de nadruk te leggen op de voordelen van duurzaamheid. Het energielabel en de lagere woonlasten moeten daarom als verkoopargument worden gebruikt.
 
Informatiemanagement en ketendigitalisering
Bij het bouwproces zijn veel partijen betrokken die onderling informatie overdragen. Bij deze uitwisseling van informatie gaat veel mis. Daarom is het van belang dat alle partijen samenwerken vanuit één informatiemodel. Een voorbeeldproject is de fietsbrug Aduarderdiep waarbij de opdrachtgever en bouwers digitaal samenwerken. Zo worden faalkosten en bouwfouten voorkómen.