Beëindiging activiteiten NRB

De Noordelijke Regieraad Bouw (NRB) heeft per augustus 2013 besloten haar activiteiten te beëindigen. In 2004 is de NRB opgericht door werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord en de voorlopers van de vereniging van bouw- en infrabedrijven Bouwend Nederland. Doel was om de dialoog binnen de sector weer op gang te krijgen na de vertrouwenscrisis als gevolg van de parlementaire enquête bouwnijverheid.

Voorzitter Max van den Berg:
'Als NRB kunnen we trots zijn op onze bijdrage aan “een gezonde, maatschappelijk transparante en innovatieve bouwsector in Noord-Nederland”. Zonder volledig te zijn, hecht ik er waarde aan om enkele zaken te benoemen waar de NRB een belangrijke rol bij heeft gespeeld:

-  Herstel van de dialoog na de bouwaffaire in 2004.
-  De  ontwikkeling van BrigID en wegbereiding voor TenderNed, zodat  elektronisch aanbesteden met veel minder administratieve rompslomp nu de norm is.
-  De brede implementatie van selectie op kwaliteit door middel van de “Economisch meest voordelige aanbieding”.
-  De aandacht voor scholing, arbeidsmarkt en sociale innovatie met o.a. de bijdrage aan de totstandkoming van het huidige Seaports Xperience Center in Delfzijl en de Eemshaven. 
-  De uitwisseling van good practises bij vele inspirerende bijeenkomsten, werkbezoeken over gebiedsontwikkeling en meer recent de masterclasses “Bovenbouw”.
-  De brede acceptatie inmiddels in de bouwkolom van het werken met BIM (digitale bouwinformatiemodellen), zodat klantgerichter wordt gebouwd met minder faalkosten.
-  De drukbezochte congressen over verduurzaming.
-  De indringende evaluatie van grote aanbestedingen (download hier het onlangs verschenen rapport over de Best Value aanpak van het Waterschap Noorderzijlvest).'

Veel van deze ontwikkelingen zijn zeker niet volledig uitgekristalliseerd of al tot volledige wasdom gekomen. De crisis in de bouw noopt tot versnelling in innovatie, maar ontneemt tegelijkertijd velen de adem en de tijd om vernieuwing te implementeren. Toch mogen we vaststellen dat de pionierende rol van de NRB op de gekozen thema’s in de noordelijke heeft gewerkt. Mochten er suggesties of ideeën zijn om de innovatie in onze regio verder aan te jagen in georganiseerde vorm, dan vernemen wij dat  graag. Neem dan s.v.p. contact op met Rolf Koops (secretaris van de stichting).