Evaluatie Best Value Procurement

De Noordelijke Regieraad Bouw heeft de evaluatie van twee Best Value Procurement aanbestedingen uitgevoerd van het Waterschap Noorderzijlvest uitgevoerd. Het betreft de projecten ‘RWZI Garmerwolde’ en de ‘Vispassages’. De Noordelijke Regieraad heeft deze evaluatie uitgevoerd op gezamenlijk verzoek van inschrijvers én aanbestedende dienst.

De evaluatie heeft laten zien dat marktpartijen en opdrachtgevers bereid zijn om op professionele wijze met elkaar te kijken naar wat goed ging en wat de volgende keer beter zou kunnen. Wij zien daarin een enthousiasme en bereidheid om leermomenten te delen en feedback te geven, een proces dat wat ons betreft in Nederland vaker ingezet zou kunnen worden rondom aanbestedingen.

Als Noordelijke Regieraad Bouw hopen wij met deze evaluatie een bijdrage te hebben geleverd aan één van onze doelstellingen: het delen van kennis en ervaringen op het gebied van aanbestedingen van grote infrastructurele projecten, zodat voorkomen kan worden dat fouten in het proces zich onnodig herhalen. Zeker omdat de wijze waarop beide aanbestedingen zijn uitgevoerd volgens de Best Value Procurement methodiek, denken wij dat de Noordelijke Regieraad Bouw hiermee in een actuele behoefte voorziet en een handreiking vormt voor zowel opdrachtgevers, adviseurs als ondernemers die met deze wijze van aanbesteden aan de slag gaan.

Download hier het volledige rapport.