Meters gemaakt in 'bestuurlijke bereikbaarheid' DBFM light

In samenwerking met Groningen Airport Eelde, Dura Vermeer en Twynstra Gudde organiseerde Noordelijke Regieraad Bouw op 19 juni 2013 een masterclass BovenBouw Special over Groningen Airport Eelde met als titel 'Meters maken in regionale bereikbaarheid DBFM-light'.

Meters zijn er gemaakt...
Kennisdeling en reflectie over een actueel bestuurlijk vraagstuk stonden centraal: hoe kan DBFM 'eenvoudiger' en daarmee ook een uitkomst bieden voor gemeentelijke (provinciale) projecten? Resultaat van de ochtendsessie was een leerzame discussie, waarbij meters zijn gemaakt in de 'bestuurlijk-regionale bereikbaarheid' van innovatieve contractvormen als DBFM-light. Via deze weg willen wij graag alle deelnemers bedanken voor hun inbreng tijdens deze waardevolle discussie-bijeenkomst.

Download hier het verslag:Achtergrond
De noordelijke regio kent een ambitieuze investeringsagenda op het gebied van verkeer en vervoer in een tijd die vraagt om het efficiƫnt benutten van middelen en de huidige infrastructuur. Groningen Airport Eelde laat zien dat PPS kansen biedt voor regionale projecten met een middelgrote omvang van 5 tot 50 miljoen. De aanleg van de baanverlenging, inclusief 10 jaar onderhoud, is met de innovatieve contractvorm DBFM light gerealiseerd. Dit biedt besparingen in aanleg en onderhoud, een hoge vooraf overeen gekomen beschikbaarheid van de luchthaven en het is aantoonbaar duurzamer dan het oorspronkelijke eigen ontwerp. Groningen Airport Eelde toont dat publiek private samenwerking niet enkel voor grote projecten als N31 en N33 is gemaakt, maar teruggebracht tot de essentie ook voor een project van 20 miljoen en een kleine organisatie tot een hogere prestatie leidt tegen lagere kosten.

Download hier de presentaties:
• Marco van de Kreeke en Chiel Stutterheim, directie Groningen Airport Eelde (download)
• Max van Heijst, adviseur PPS, Twynstra Gudde, betrokken bij de aanbesteding (download)
• Ronald Dirksen, directeur Concessies en gebiedsontwikkeling Dura Vermeer, tevens projectdirecteur voor de Baanverlenging Groningen Airport Eelde (download).